Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.)

Στο ΦΕΚ Β΄ 4696/12-10-2021……..ΦΕΚ Β 4696_21_ΥΑ 117781_ΕΔΕΜ δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 117781/ΓΔ4/21-09-2021 Υ.Α. σύμφωνα με την οποία θα ξεκινήσει η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Λυκείου και της Δ΄ τάξης Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2021-2022 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις…

Περισσότερα…

Σύμβουλος Σχολικής Ζωής-Τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4183/τΒ/28.09.2020, για το σχολικό έτος 2021-2022 στο 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου ορίζονται σύμβουλοι σχολικοί ζωής οι εκπαιδευτικοί: Αμαλία Μπέλια και Παναγιώτα Σκλήρη. Έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής είναι….”να συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα,…

Περισσότερα…

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών/τριών Future Leaders Exchange Program (FLEX) για το έτος 2022-2023

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και το Τμήμα Δημοσίων Υποθέσεων της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα ανακοινώνουν την επέκταση του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Future Leaders Exchange Program (FLEX) για το έτος 2022-2023.  Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε μαθητές/τριες από την Ελλάδα που φοιτούν στη Γ’ τάξη…

Περισσότερα…

Διαγωνισμός Μετάφρασης Juvenes Translatores 2021-2022

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει τον διαγωνισμό μετάφρασης Juvenes Translatores 2021-2022, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που γεννήθηκαν το 2004. Στόχος του ανωτέρω διαγωνισμού είναι η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών στα σχολεία και η ενθάρρυνση των νέων γλωσσομαθών. Τα σχολεία που επιθυμούν…

Περισσότερα…

Υπουργική Απόφαση Ένταξης Τμημάτων σε Επιστημονικά Πεδία

Υπουργική Απόφαση τροποποίησης της κατάταξης των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του Ν.4186/2013 (Α’ 193) όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν.4610/2019 (Α’ 70)………………..  ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΥΑ Ένταξης Τμημάτων σε ΕΠ

Περισσότερα…