Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β’ 5988/13-10-2023 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ.
114366/ΓΔ4/12-10- 2023 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων
αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών
Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024». Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική
Απόφαση η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών
της Γ΄ τάξης Λυκείου και της Δ΄ τάξης Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-
2024 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1)
Ελεύθερο Σχέδιο,
2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία,
Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη του προγράμματος και με βάση τις
διατάξεις της ανωτέρωΥ.Α. παρακαλείσθε να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:
1) Οι Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται:
α) Να γνωστοποιήσουν τη δημοσίευση της με αρ. πρωτ. 114366/ΓΔ4/12-10-2023 Υ.Α. (Β΄
5988) με θέμα:
«Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς
την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024» στις
οικείες σχολικές μονάδες. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων οφείλουν να
ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους/τις μαθητές/τριες και τους γονείς κηδεμόνες τους για την υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων μαθημάτων (Υπόδειγμα_1
αίτησης-δήλωσης μαθημάτων_2023_24) και να συλλέξουν ηλεκτρονικά τις σχετικές
αιτήσεις-δηλώσεις. Σημειώνεται ότι, εφόσον οι μαθητές/τριες είναι ενήλικες, μπορούν
να υποβάλουν οι ίδιοι/ες αίτηση – δήλωση για το/τα ειδικό/ά μάθημα/μαθήματα που
επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Παρακάτω επισυνάπτεται η αίτηση -δήλωση για το/τα ειδικό/ά μάθημα/μαθήματα

Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2023_24

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *