Προτάσεις για μουσική ακρόαση

Αυτά είναι τα τραγούδια που σκέφτηκα…..   Write this down   https://m.youtube.com/watch?v=eQ_CHe7VNxA&list=PLjZf7loK-PDKZO1bOTdiz3-40KaJpiCP6&index=1   More Life (είδος:house)   https://m.youtube.com/watch?v=cTCo9h0Mczg&list=PLjZf7loK-PDKZO1bOTdiz3-40KaJpiCP6&index=16   Meet her at the love larade (είδος:house)   https://m.youtube.com/watch?v=MuIA63oAQ0E&list=PLjZf7loK-PDKZC0zr1_nPgwS7TuMS_fVZ&index=75   Cry me a river (είδος: lo-fi)   https://m.youtube.com/watch?v=8K875HrgVVQ   Do i wanna know (rock)   https://m.youtube.com/watch?v=bpOSxM0rNPM   Dancin’ KRONO remix  …

Περισσότερα…